herb
logo

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach

Szukaj w serwisie

Na terenie Gminy Międzyzdroje funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie, który mieści się przy Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Książąt pomorskich 8.  Przewodniczącą Zespołu oraz osobą do kontaktu w sprawach przemocy  jest Pani Iwona Skórkowska ( OPS pracownik socjalny).

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w  zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Procedura  „Niebieskiej Karty” nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy w rodzinie.

Do realizacji procedury „Niebieskiej Karty” zobowiązane są na terenie gminy Międzyzdroje następujące służby i

instytucje:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks. Pomorskich 8, 72-500 Międzyzdroje tel. /91/3280311; /91/3281053
 2. Komisariat Policji ul. Mickiewicza 14 72-500 Międzyzdroje Tel. /91/3825335
 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Leśna 17 72-500 Międzyzdroje Tel./91/3280611
 4. Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Jodłowa 3 72-500 Wapnica Tel./91/3232 4106
 5. Gimnazjum Nr 1 ul. Kolejowa 33 72-500 Międzyzdroje Tel. /91/3280344
 6. Przedszkole Miejskie nr 1 Międzyzdroje ul. Myśliwska 13 72-500 Międzyzdroje Tel. /91/3280362
 7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyzdrojach ul. Ks. Pomorskich 8 72-500 Międzyzdroje Tel./91/3281053
 8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Partner Med.”  ul. Gryfa Pomorskiego 23-25 72-500 Międzyzdroje Tel. /91/3280179

 

Procedura „Niebieskiej Karty”  jest oparta na wspólnym i profesjonalnym działaniu ww. służb i instytucji i ma na celu:

 • rozpoznawanie i zatrzymanie przemocy w rodzinie
 • udzielenie  wszechstronnej pomocy osobom doznającym przemocy, w zależności od ich potrzeb (np. pomocy psychologicznej, terapeutycznej, materialnej, socjalnej, schronienia)
 • podjęcie działań interwencyjnych wobec sprawcy.
 • BIP
 • Urząd Miasta Międzyzdroje
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Policja Powiat Kamieński
 • Powiat Kamieński
 • Biblioteka Międzyzdroje