herb
logo

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach

Szukaj w serwisie

W okresie trwania programu „Razem śmielej i weselej” od sierpnia do grudnia 2015r. zostały zrealizowane następujące cele:

 1. Cel główny programu: Poprawa funkcjonowania w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym 16 dzieci z terenu Gminy Międzyzdroje.

II. Cele szczegółowe:

 1. Aktywizacja i włączenie rodziców we wspólne oddziaływania wychowawcze
 2. (wspólny wyjazd rodzinny do Zieleniewa i Szczecina, zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego, wspólne warsztaty „coś z niczego”, rodzinne spotkanie świąteczne).
 3. Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców (spotkania Grupy Wsparcia dla Rodziców ze specjalistami z rożnych dziedzin: indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem, socjoterapeutą, asystentem rodziny,).
 4. Zacieśnienie więzi w rodzinach, poprawa relacji rodzic- dziecko ( rodzinne, kreatywne warsztaty plastyczno- techniczne „coś z niczego”, wspólne uczestnictwo w rodzinnych wyjazdach, zajęciach ruchowych, konkursach, zabawie, spotkaniu świątecznym).
 5. Socjalizacja dzieci przez specjalistyczne oddziaływania wychowawcze w Świetlicy Środowiskowej ( udział dzieci w cyklu zajęć edukacyjno- profilaktycznych o tematyce higieny osobistej, stroju, żywienia, stylu życia, udział w koloniach profilaktycznych we Władysławowie, zajęcia ogólnorozwojowe dla młodszego rodzeństwa, systematyczne zajęcia socjoterapeutyczne.
 6. Wzmocnienie siły rodziny i zbudowanie w niej jedności. (Wszystkie oddziaływania programowe przyczyniły się do kompleksowego wzmocnienia rodziców w pełnieniu codziennych ról wychowawczych, dodały odwagi do korzystania z pomocy specjalistów, podejmowania trudu rozwiązywania problemów swojej rodziny oraz czerpania radości z udanych działań) 

      Celem pięciomiesięcznego projektu: „Razem śmielej i weselej” była poprawa funkcjonowania w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym 16 dzieci, poprawa wzajemnych relacji w rodzinie, zmiana nastawienia rodziców do problemów wychowawczych i dzieci, budowanie i wzmocnienie autorytetu rodziców, nauka oddziaływań wychowawczych, rozwiązywania bieżących problemów.

            Program zapoczątkował cykl zajęć edukacyjno- profilaktycznych o tematyce higieny, żywienia, stroju, stylu życia. W ten sposób dzieci przygotowały się do samodzielnego wyjazdu kolonijnego.

  Nabyte umiejętności samoobsługi i odpowiedzialności za higienę, dzieci miały okazję sprawdzić w praktyce podczas pobytu na kolonii profilaktycznej we Władysławowie. Była to dla dzieci nie tylko próba samodzielności ale też, dzięki programowi profilaktycznemu, okazja do odpoczynku od codziennych problemów rodzinnych, odreagowania stresów, złych emocji, rekompensata przykrych przeżyć. Dzieci poznały nowe miejsca, zawiązały nowe znajomości, przeżyły niezapomniane przygody, „naładowały akumulatory” na początek nowego roku szkolnego.

Wrzesień - nowy nabór, przyciągnął do świetlicy nowych wychowanków a wraz z nimi przybyły do współpracy nowe rodziny. Wspólny rodzinny wyjazd integracyjny do Wioski Indiańskiej w Zieleniewie, przyniósł naszym rodzinom dużo radości. Zabawy z dziećmi na świeżym powietrzu, jazda konna, zwiedzanie „małego zoo”, ujeżdżanie mechanicznego byka, taniec indiański, malowanie twarzy, strzelanie z łuku itp. atrakcjom nie było końca. Rodzice sprawdzili się w roli opiekunów, kreatywnych towarzyszy zabaw.

Wyjazd zaangażował i zaktywizował także ojców. Dali się ponieść zabawie, pomalowali twarze, założyli własnoręcznie wykonane wcześniej, podczas rodzinnych warsztatów, pióropusze, naszyjniki, medaliony.

Warsztaty rodzinne plastyczno – techniczne „coś z niczego” cieszyły się dużym powodzeniem. Odbywały się w cyklu 13 cotygodniowych 2 godz. spotkań. Bez względu na stopień umiejętności, zajęcia gwarantowały dzieciom sukces - dzięki zaangażowaniu i pomocy rodziców. I tu również aktywnie pracowali ojcowie/opiekunowie. Realizację w pełni tego zadania umożliwiło równoczesne prowadzenie przez asystenta rodziny w osobnej sali, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci poniżej 6 r. ż.. Rodzice mogli bezproblemowo poświęcić czas starszym dzieciom, podczas gdy „maluchy” też się dobrze bawiły. 

W okresie trwania programu rodzice skorzystali z porad psychologa. Ze spotkań indywidualnych z psychologiem skorzystało 10 rodzin. 

Zakupione ze środków programu pomoce, pozwoliły swobodnie dysponować niezbędnymi materiałami i pozwolić bez ograniczeń realizować pomysły uczestnikom. Wykonane podczas warsztatów prace (stroiki, serduszka, papierowe, wiklinowe kule, świeczniki, wazoniki, kartki świąteczne, makaronowe ozdoby świąteczne, szopki)  zostały wyeksponowane podczas grudniowego spotkania świątecznego.

Przy realizacji warsztatów zaangażowane zostały dwie wolontariuszki z Lokalnego Centrum Wolontariatu w Międzyzdrojach.

              Do uatrakcyjnienia codziennych zajęć dydaktycznych, specjalistycznych w świetlicy zakupiono: pakiet pomocy dydaktycznych do zajęć specjalistycznych (m.in. radiomagnetofon, zestawy plansz, gry, pomoce multimedialne, pakiety zadaniowe, tablice magnetyczne, a także materiały papiernicze, farby, mazaki, itp.) Sprzęt i materiały zostały wykorzystane do  przeprowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, socjoterapii, codziennej pracy placówki.  Nadal służą rodzicom, dzieciom i wychowawcom na co dzień w realizacji zadań świetlicy.

             W okresie od września do dziś realizowany jest systematycznie 2 razy w tygodniu program socjoterapii, w którym uczestniczą regularnie dwie grupy wiekowe wychowanków. Zadanie to będzie nadal konytnuowane.

W wynajętej sali gimnastycznej,  co tydzień od października do grudnia w czwartki, odbywały się zajęcia grupowe dzieci i rodziców, prowadzone przez certyfikowanego trenera Metody Ruchu Rozwijającego. Prowadzenie „zajęć otwartych” ta metodą pozwoliło na swobodny dostęp do nich szerszego grona zainteresowanych osób. Zarówno wynajem sali jak i opłacenie trenera zapewniły środki z dotacji.

                  Wspólny, rodzinny wyjazd do Szczecina, był zwieńczeniem wszystkich działań projektowych, stanowił podziękowanie rodzinom za wspólnie spędzony czas i zaangażowanie. Program zakładał zwiedzanie Muzeum Techniki  i Komunikacji oraz udział w przedstawieniu teartalnym. (Niestety z uwagi na brak biletów na przedstawienia dla dzieci oraz brak odpowiedniego repertuaru w teatrze, w odpowiadającym nam terminie, rodziny uczestniczyły w przedstawieniu dla dzieci w Operze na Zamku).

            W muzeum dzieci zobaczyły, niespotykane już dziś na ulicach, stare pojazdy, motocykle, tramwaje, poznały dawne sprzęty domowe, radia, telewizory. Wszystkie chętnie „poprowadziły” w symulatorze tramwaj. Po wspólnym obiedzie i deserze w „Kuchni polskiej”, wszyscy udali się do Opery. „Najbardziej nieprawdopodobna historia” wydarzyła się na naszych oczach. Rodziny doświadczyły niesamowitego, interaktywnego spektaklu, będącego połączeniem doznań muzycznych, estetycznych, wrażeń węchowych i dotykowych. A wszystko to w połączeniu ze zwiedzaniem pomieszczeń Opery na różnych kondygnacjach Zamku. Zarówno dla dzieci jak i rodziców udział w premierze przedstawienia był niezwykłym, nowym doświadczeniem i ciekawym przeżyciem. Ze środków dotacji zostały sfinansowane: transport uczestników, zakup biletów wstępu, ubezpieczenie, wyżywienie (obiad, deser).

            Rodzinne spotkanie świąteczne stało się jednocześnie okazją do podsumowania programu „Świetlica – Dzieci – Praca” 2015r., W obecności przedstawicieli władz miasta, zaproszonych gości, rodzin i dzieci odbyło się ono dnia 21.12.2015r. Na świątecznie udekorowanej sali zaprezentowano w formie multimedialnej krótkie sprawozdanie z przebiegu programu. Dla rodziców i dzieci stanowiło ono miłe wspomnienia, ciekawie spędzonych chwil a dla zaproszonych gości było prezentacją przeprowadzonych działań i promocją programu. Spotkaniu towarzyszyła fotogaleria powstała podczas realizacji zadań programowych, wystawa prac rodzin wykonanych podczas warsztatów, wspólne kolędowanie, wręczenie pamiątkowych dyplomów i podziękowań dla rodzin oraz wizyta Św. Mikołaja z upominkami świątecznymi dla dzieci(zakupionymi ze środków dotacji). W paczkach znalazły się zestawy kreatywne do samodzielnej  pracy w domu, słodycze,  praktyczne drobiazgi.

            Do realizacji założeń programowych niezbędne było zakupienie materiałów biurowych i promocyjno – informacyjnych ( papieru ksero, skoroszytów, teczek, długopisów, naklejek, kalendarzy, kubków, notesów, papieru wizytówkowego itp.) Zakupy sfinansowano w całości ze środków dotacji.

 Na każdym etapie realizacji założeń programowych zaangażowani byli rodzice/opiekunowie dzieci, w tym również ojcowie. Rodzice współpracowali i pomagali sobie wzajemnie podczas wspólnie wykonywanych czynności. Dzięki wyjazdowi otwierającemu program, rodzice otworzyli się na współpracę z wychowawcami, zbliżyli się do siebie, poprawili relacje między sobą i z dziećmi – stanowiło to solidną podstawę do dalszych działań. Uczestnicy programu czerpali prawdziwą radość ze wspólnie spędzonego czasu, zajęć, zabaw. Dzięki zrealizowanym zadaniom rodzice zostali „wyposażeni” w umiejętności wychowawcze wzmacniające ich potencjał rodzicielski. Nabrali większego zaufania do instytucji służących pomocą przy rozwiązywaniu ich problemów oraz nabrali odwagi w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań.

 Rodzice z dziećmi ocenili program jako bardzo udany i wyrazili chęć do dalszych działań i współpracy.

        

 • BIP
 • Urząd Miasta Międzyzdroje
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Policja Powiat Kamieński
 • Powiat Kamieński
 • Biblioteka Międzyzdroje