herb
logo

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach

Szukaj w serwisie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach w grudniu 2014r. skończył realizację  partnerskiego projektu systemowego pt. „ Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten był skierowany do osób  bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej.

Celem głównym realizowanego od 2008r.  projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, dla których jedną z barier w podjęciu pracy był brak kwalifikacji zawodowych, jak również zwiększenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych.

W  projekcie łącznie udział wzięło 89 osób. Wszystkie osoby skorzystały z usług „Indywidualnego poradnictwa zawodowego” jak również z grupowego szkolenia aktywizującego „Aktywni na rynku pracy” oraz ukończyły kursy zawodowe, dzięki którym zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe . Uczestnicy mieli również zorganizowane spotkania – wyjazdy  integracyjne, na które mogli zabrać swoje dzieci.  

Przez cały okres realizacji projektu zostały zorganizowane następujące kursy zawodowe:

operator koparko – ładowarki, spawacz, skomplikowane kształty 2D i 3D z wykorzystaniem folii wylewanych, projektowanie stron internetowych, opiekun do dzieci i osób starszych, krawcowa, florystyka, obsługa kas fiskalnych i komputera, catering, kasjer walutowy, wizaż i stylizacja, ABC pracownika hotelowego, ABC biznesu, ABC przedsiębiorczości, prawo jazdy kat. „B” i „C”, pracownik ochrony fizycznej pierwszego stopnia, pracownik magazynowy z obsługą wózków widłowych i jezdniowych wózków napędzanych, kosmetologia, masażysta, operator wózków widłowych, masaż kamieniami, nowoczesne techniki stylizacji włosów, kucharz małej gastronomii, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych z j. niemieckim branżowym, .

Dzięki działaniom projektowym 89 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe oraz zwiększyło wiarę we własne siły, czego efektem jest uzyskanie  zatrudnienia przez 45 osób.

            W roku bieżącym działaniami projektowymi zostało objętych 9 osób. Realizację ww. projektu rozpoczęliśmy od spotkania otwierającego projekt, dzięki któremu grupa uczestników mogła się poznać. Kolejnym krokiem były spotkania  z doradcą zawodowym w trakcie których uczestnicy przy pomocy doradcy wybierali kursy zawodowe. Pierwsze kursy odbyły się w czerwcu: kosmetyczny, prawojazdy kat C, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych z j. niemieckim branżowym, kasjer walutowy, nowoczesne techniki stylizacji włosów,  kucharz małej gastronomii, operator koparko ładowarki. Uczesnicy wraz z dziecmi wzięli udział w wyjeżdzie integracyjnym do Heide Parku. Projekt zakończył się w grudniu spotkaniem zamykającym.

                                                                                                               OPS Międzyzdroje

                                                                                                                      Izabela Kubeł

 

  • BIP
  • Urząd Miasta Międzyzdroje
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Policja Powiat Kamieński
  • Powiat Kamieński
  • Biblioteka Międzyzdroje