herb
logo

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach

Szukaj w serwisie

Firma UniPRomotion wraz z Izbą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie prowadzi rekrutację do projektu unijnego „Młodzi i aktywni na rynku pracy!”. Projekt ma na celu stworzenie szansy na rozwój aktywności kobiet i mężczyzn w wieku 15 – 29 lat (tzw. Grupa NEET). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Oferujemy:

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 • Indywidualne spotkania z psychologiem
 • Szkolenie zawodowe – podczas szkoleń Uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Staż – za który Uczestnik projektu otrzyma wynagrodzenie
 • Wsparcie animatora zatrudnienia podczas trwania projektu
 • oraz cykl warsztatów pomocnych w zdobyciu wiedzy osobom startującym na rynku pracy

 

Uczestnik projektu otrzyma zwrot kosztów dojazdu – obejmuje również dojazdy na staż.

 

Kto może przystąpić do projektu:

 

Osoby młode, w wieku 15-29 lat, w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież z grupy NEET); w tym:
1. osoby bierne zawodowo, które:

- opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu pieczy),
- opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
- opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
- zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki),
- matki przebywające w domach samotnej matki,
- opuściły zakłada pracy chronionej (do 2 lat po opuszczeniu);


2. osoby pracujące pochodzące z grup wymienionych powyżej, których:
- zarobki nie przekraczają płacy min. (tzw. ubodzy pracujący),
- odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
- zatrudnione na umowach krótko-terminowych,
- pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

Projekt również dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie:

http://irszczecin.pl/projekty-ue/mlodzi-aktywni-na-rynku-pracy

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • BIP
 • Urząd Miasta Międzyzdroje
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Policja Powiat Kamieński
 • Powiat Kamieński
 • Biblioteka Międzyzdroje